MAG Arts galeria

Som una associació cultural i promocionem les obres de creadors i artistes amb exposicions, publicacions impresses i d’internet.

Presentem obres d’art dins un espai de 60 m² al cor de la ciutat de Ceret (Googlemap), promocionem les obres amb un catàleg distribuït a llocs culturals i artístics de França i Catalunya, també a la nostra pàgina web i facebook.

Obres dels nostres artistes ens poden trobar a França, Alemanya, Catalunya, Bèlgica, Holanda, Noruega, Estats Units, Suècia, Dinamarca, Canadà, Japó,  Suïssa, Portugal.

Parlem francès, català, anglès i espanyol per a les nostres xarxes internacionals.