L’art de la révolution


Ramon «Werens» Puig, pintor i graffiter nascut al 1967, l’art del qual ha sorgit i evolucionat als carrers de Sabadell (Catalunya), descobreix de ben jove el moviment punk i graffiter que emergeix al Berlin dels anys vuitanta. La formació artística de Werens comença a la l’edat de 12 anys amb el pintor Quim Montserrat, en un cobert-taller a l’interior de la desapareguda botiga sabadellenca Gargots.
Als 17 anys, Werens entra a l’Escola Massana, on cursa cinc anys de disseny gràfic. Combina els estudis amb la feina a l’empresa Primera Impressió i AKME, on en Jordi Farrés li transmet l’ofici de creatiu gràfic. Werens continua la seva formació a Londres, a la Universitat Middlesex Polytechnic i al London College of Printing.


És precisament a aquesta ciutat on Werens comença a exposar les seves primeres obres a la galeria alternativa Cool Tan de Brixton. Werens torna a Sabadell entusiasmat amb tot allò que ha vist i adopta el graffiti com a mitjà d’expressió, creant els primers murals al carrer. És aleshores quan neix un dels primers grups de graffiti de la ciutat, i probablement, de Catalunya; es tracta de Puss, amb el qual Werens participa activament com un dels seus fundadors. Aquest collectiu innova un nou concepte de graffiti, «Graffiti Punk», que rebutjant la influència dels graffiters dels Estats Units, pren com a font d’inspiració l’escena underground del còmic de Barcelona d’aquells anys (Víbora, Makoki…)


Però serà uns quants anys més tard que Werens i alguns dels seus companys d’incursions nocturnes començaran a refinar la seva tècnica i a professionalitzar-se. Neix així el col.lectiu d’art urbà anomenat IUK (Indecències Urbanes Kuotidianes), on Werens passa a ser un dels art-activistes més perseguits. IUK, que segueix amb l’estètica punk, evoluciona de forma positiva cap al muralisme, una tècnica més complexa amb la qual, cercant l’impacte als ulls del vianant, s’imposa el gran format. I serà també ara que, amb aquesta mateixa finalitat, passaran a combinar la pintura amb d’altres formes artístiques com el teatre, el circ, la música, la performance… Indrets tan diversos com Marràqueix, Venècia, Berlín, Bombai, Nova York, Londres, Lisboa, entre molts d’altres, han vist brotar les seves flors d’entre les escletxes de l’asfalt.
Però, el cert és que allò que desprèn el graffiti de Werens és, més enllà de l’estètica, la denúncia i reivindicació. La transició és evident en la major part de la sea obra al carrer, atès que durant més de dues dècades els seus graffitis han estat sistemàticament esborrats, tapats, anihilats, en definitiva, censurats. Avui, ens alegrem que s’hagi revertit aquesta forma de menyspreu cap al Street Art.


Werens es reivindica com a graffiter, però també com a artista plàstic i creador d’un particular món, amb un imaginari entre naïf i provocador, realitzant alhora graffitis denúncia i murals d’una gran expressió poètica, com són les seves sèries de «Flors», esbossades sempre en portes de cases tapiades, finestres cegues.
Cal recordar que gairebé tots aquests graffitis han estat censurats, tapats, esborrats, eliminats de les parets de la cuitat. Podem dir el que comporta de positiu l’art urbà, una forma d’expressió juvenil que promou la solidaritat, la crítica constructiva, l’espontaneïtat, la integració social, la tasca en equip i, en defintiva, l’art com un mitjà d’expressió sa i a l’abast de tothom.