La Bellesa és un enigma


On el foc sempre té l’última paraula …, texte en ediciô ;